металл хаягдлыг дахин боловсруулах машиныг зохион бүтээх