элс угаах үйлдвэрлэлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл