үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын чулуун бутлуур хэрэглэгчийн