нарны эрчим хүчээр цэнэглэх машиныг цэнэглэж байна