алтны тэмдэгтийн тээрмийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал