бутлуурын ургамлын зуны сургалтанд бүрэн хамрагдсан