нүүрсхүчлийн үлдэгдлийн элементүүдийг үйлдвэрлэдэг