бутлуурын үйлдвэрт ажиллаж буй ажилтнуудын аюулгүй байдал