уул уурхайн ассоциацийн зохион байгуулалтын бүдүүвч зураг