бетон цилиндрт турших машин болон үнийг тэсвэрлэх чадвар