хөнгөн цагааны зуурмагийн бөмбөг үйлдвэрлэлийн шугам